DEL ARTIKLEN

Forsikringer og ophør af samliv: Er du på vej ud af et kæresteforhold eller ægteskab?


Der er mange svære ting, der skal vikles ud og skilles ad, når et måske årelangt samliv ophører. Opdeling af forsikringer er en af de vigtige og nogle gange lidt indviklede ting, der skal klares. Og det gælder både ved separation, skilsmisse og afbrudt kæresteforhold. For deler I forsikringer som par, skal alle fælles forsikringer og betalingsaftaler skilles ad.

 
 

Dette skal du vide

 

 

Du har formentlig meget at skulle forholde dig til og tage hånd om lige nu, hvis du står midt i et brud – et samlivsophør. Der er måske både bolig, bil, børn og indbo og en masse andet at tage sig af. Og hvorfor så også forsikringer? Forklaringerne kommer her.


Du og din (tidligere) partner bliver rent forsikringsmæssigt betragtet som én husstand, så længe I fortsat har fælles forsikringer. Det gælder også, selv om I er flyttet fra hinanden og har hver jeres adresse.


I praksis deler I fortsat betalinger, skadeerstatninger og skadehistorik, og I kan stadig ændre i og opsige hinandens forsikringer, så længe forsikringerne ikke er delt op.


Opretter du eller din tidligere partner en ny forsikring, vil den blive betalt fra den bankkonto, som forsikringsselskabet har registreret til jer, og som måske skal ændres. Dermed risikerer du at betale for din tidligere partners nye forsikringer.


Du risikerer, at eventuelle skadeerstatninger bliver udbetalt til den forkerte person, hvis forsikringsselskabet ikke er opdateret med eksempelvis nye betalingsoplysninger.


Har du brug for hjælp?

 

Måske er det en stor mundfuld for dig at forholde dig til. Hvis ja, kan du allerede nu overveje at kontakte din personlige kontaktperson i dit forsikringsselskab og få hjælp til at skille forsikringerne ad og få gennemgået dine fremtidig behov for forsikringer.

 

Se vores tjekliste nedenfor for at få hjælp til at danne et overblik.

 

 

Din guide ved samlivsophør


Få styr på dine forsikringsbehov


Her er din tjekliste, så du kan få et indtryk af – og måske danne dig et overblik over – dine forsikringsbehov fremadrettet. Husk, at du ikke behøver at stå med det alene – du kan altid kontakte din personlige kontaktperson og få luftet dine tvivl, tanker og overvejelser.

 

1. Husforsikring: Skifter du bopæl?

Ofte flytter begge parter i en ny bolig, men bliver du boende, skal du sikre, at du står som forsikringstager på både din Husforsikring og Indboforsikring. Flytter du i et nyt hus, så husk at få oprettet en ny Husforsikring, da den ikke automatisk kan flyttes med.

Flytter du i en lejlighed, så dækker udlejer eller ejerforeningen som udgangspunkt alt det, der vedrører selve bygningen. Ønsker du dækning af skade f.eks. på toiletkummen, badekaret, glaskeramiske kogeplade og håndvaske, så kan du tegne en Glas- og sanitetsforsikring som en tilvalgsforsikring til din Indboforsikring. Dette er både relevant for dig, der har en ejerlejlighed, men også for dig som lejer. I nogle lejekontrakter står der skrevet, at lejer selv skal dække for eksempel glas og sanitet. Det betyder, at du som lejer selv skal dække skader på f.eks. håndvasken.

 

2. Indboforsikring: Hvor meget indbosum har du brug for?

Når I har delt indboet, er det vigtigt, at du ændrer indbosummen på din Indboforsikring. Undtaget en sumløs Indboforsikring, hvor der ikke er et øvre loft for værdien af det samlede indbo. Hvis I tidligere har haft udvidet forsikring på eksempelvis dyre designermøbler eller en særlig cykel, kan du overveje, om du fortsat har behov for disse tilvalg af forsikringer.

 

 Skifter du folkeregisteradresse, følger din Indboforsikring automatisk med til den nye adresse, hvis forsikringen står i dit navn – altså med dig som forsikringstager. I tilfælde af skilsmisse dækker de fleste Indboforsikringer både din og din tidligere partners nye adresse i tre måneder. I denne overgangsperiode er det vigtigt, at du/I får jeres nye forsikringer på plads.

Hvis du under flytning får brug for midlertidig opmagasinering af dit indbo, er det dækket, hvis det er opmagasineret i et anerkendt og aflåst lagerhotel, opbevaringsmagasin eller container.

 

3. Ulykkesforsikring: Bliver du eneforsørger?

Bliver du skilt, flytter for dig selv og har barn eller børn, bliver du samtidig eneforsørger – det ved du. Derfor kan det være vigtigt at tænke nogle scenarier igennem og sikre dig i tilfælde af ulykker. Sørg derfor for, at du har en Ulykkesforsikring, så du er i stand til at forsørge dit barn eller børn, hvis du eksempelvis komme ud for en ulykke, får en alvorlig méngrad eller bliver invalid. I sådanne situationer kan en Ulykkesforsikring sikre dig økonomisk hjælp.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

LÆS MERE

 

 

4. Børneulykkesforsikring: Hvordan er dit barn eller børn dækket?

Bliver du skilt og har barn eller børn med fra forholdet, dækker Indboforsikringen automatisk deres ansvar og ejendele – uanset hvor dit barn eller børn har adresse. Her er det tilstrækkeligt, at barnet er skrevet ind i den ene forælders forsikring. Barnet er dækket under den indboforsikring, hvor det har folkeregisteradresse.

Som forælder kan du vælge at købe en Børneulykkesforsikring, uanset om dit barn eller børn har bopæl hos dig eller ej. Børneulykkesforsikringen dækker hele døgnet både ude i børneinstitutioner/skole og hjemme frem til, at dit barn fylder 18 år.

 

 

 


Måske har du og din tidligere partner tegnet Børneulykkesforsikringer. Tag i så fald stilling til, om den skal køre videre. Hvis ja, skal du og din tidligere partner beslutte, hvem af jer der skal holde Børneulykkesforsikringen i kraft. 

 

5. Sommerhusforsikring: Skal forsikringen opsiges?

Måske har du og din tidligere partner et sommerhus, der skal sælges. I så fald skal du vide, at det er den nye ejers forsikringsselskabs pligt at sende dit og din tidligere partners forsikringsselskab en opsigelse af sommerhusforsikringen. Sker det ikke automatisk, skal du kontakte jeres forsikringsselskab. 

 

 

6. Hundeansvarsforsikring: Skal den ændres?

Har du og din tidligere partner også haft en hund sammen og besluttet, at den eksempelvis skal være hos dig, skal du tjekke, om den lovpligtige Hundeansvarsforsikring står i dit navn. Hvis du ikke er forsikringstager, skal du sørge for, at det bliver ændret. Ved samme lejlighed kan du jo overveje, om du også ønsker at tegne en Hundesygeforsikring, som dækker dyrlæge- og behandlingsudgifter ved sygdom eller ulykke. Du kan på den måde være på forkant med eventuelle uforudsete og ofte dyre dyrlægeudgifter.

 

 

 

 

7. Bilforsikring: Hvem beholder bilen?

Hvis du og din tidligere partner vælger at beholde bilen, skal I beslutte, hvem der skal stå som ejer og bruger af bilen. Det gælder uanset, om I har én eller flere køretøjer.

Hvis du bliver bilens ejer, skal du først omregistrere bilen hos Skat – lige her. Herefter kan forsikringsselskabet hjælpe dig med at tilpasse Bilforsikringen som ejer og bruger af bilen.

Har I tidligere delt bilen, og vælger du at anskaffe dig en ny bil, så beholder du normalt samme anciennitet som din tidligere partner, hvis han stod som forsikringstager. Det vil sige, at du bliver på det samme pristrin.

 

 

3 behov, der kan ændre sig

 

1. Vil dit årlige kørselsforbrug ændre sig? Hvis ja, kan du få hjælp til at få dine nye behov og din Bilforsikring til at spille sammen.

2. Har du behov for vejhjælp? Det kan være svært at stå med en bil, der ikke vil starte eller pludselig går i stå midt på motorvejen med utrygge børn på bagsædet. Du kan vælge at supplere med Autohjælp, hvis du vil sikre, at du får hurtig hjælp.

3. Er der risiko for parkeringsskader? Flytter du til byen, kan du overveje at købe Friskadeforsikring, der dækker parkeringsbuler og skrammer fra forbikørende i parkeringskælderen, eller når du holder parkeret på gaden.

 

 

 

 

 

Brug for ekstra tryghed?

Gruppelivsforsikring sikrer din familie økonomisk


Som eneforsørger har du måske brug for sikre dit barn eller børn økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg, bliver invalid eller dør. Og det kan du gøre ved at tegne en Gruppelivsforsikring.

Det, Gruppelivsforsikringen dækker

En Gruppelivsforsikring er en forsikring, der kan give kontant udbetaling til dig eller dine efterladte, hvis du mister din erhvervsevne, får en kritisk sygdom eller dør.

Vær opmærksom på, at betingelserne for Gruppelivsforsikringer varierer alt efter, hvilket forsikringsselskab, fagforening, arbejdsgiverordning, bank eller pensionskasse, der tilbyder den. Sørg derfor for at få personlig rådgivning om, hvad den enkelte Gruppelivsforsikring kan tilbyde dig af dækning og fordele.

Hvem får pengene?

Har du tegnet en Gruppelivsforsikring, eller har du udvidet din Ulykkesforsikring med en dødsfaldssum, så er det automatisk dine nærmeste pårørende, der får udbetalt pengene, hvis du mister livet. De er, hvad man i fagsprog kalder for begunstiget.

Men det kan også være, at du og din tidligere partner har indsat hinanden som særligt begunstigede, og det bliver ikke automatisk ændret, når jeres samliv ophører. Derfor skal du huske at tage stilling til, hvem der skal have pengene i tilfælde af din død og bede dit forsikringsselskab om at få det rettet i deres system.

Tip! Det gælder også din pension.
 

Et vigtigt tjek!

Tjek din begunstigede på din Gruppelivsforsikring, dødsfaldssum ved Ulykkesforsikring og din pension, så du er sikker på, at pengene går til de rette personer.

Sådan gør du

Er du i tvivl om, hvorvidt du har indsat særligt begunstigede, logger du ind på kundeportalen ved dit forsikringsselskab. Find her din forsikringsaftale, og tjek om du har indsat en eller flere særligt begunstigede på din Ulykkes- eller Gruppelivsforsikring. Tjek ved samme lejlighed dit pensionsselskab.

 

 

For dig, der vil i dybden

 

Du kan vælge at forberede dig og danne dig et overblik, inden du ringer til forsikringsselskabet. På den måde er du klædt på til en god dialog om opdeling af forsikringer og betalingsaftaler. Herefter – når forsikringerne er delt op – kan du bede om at få en personlig rådgivning om, hvilke forsikringer du har brug for i fremtiden.Hvem er forsikringstager?

Sæt dig ind i, hvilke forsikringer du selv har oprettet – og hvilke, der er oprettet af din tidligere partner. Som udgangspunkt følger forsikringen nemlig den person, der har tegnet forsikringen. På forsikringspolicen vil du kunne se, om du står som forsikringstager. Tjek kundeportalen hos dit forsikringsselskab.


Få opdateret policen

Er du forsikringstager, skal du sørge for at få opdateret policen, ellers vil du fortsætte med at dele skadehistorik og betalinger med din partner efter skilsmissen. Står du som medforsikret, kan du være nødsaget til at tegne forsikringen på ny.

 

 

Vær klar med kontakt- og betalingsinformationer

Både du og din tidligere partner skal give forsikringsselskabet kontakt- og betalingsoplysninger, så alle systemer kan blive opdateret, og jeres forsikringer tilmeldt til hver jeres betalingsserviceaftale.

 

 

Forsikringsordbogen

 

Betalingsaftale

Gennem en betalingsaftale fastlægges det, hvordan du ønsker at betale for dine forsikringer. Ved de fleste forsikringsselskaber kan du selv vælge, om du vil betale en eller to gange om året, eller månedligt. Bemærk, at der ved halvårlig og månedlig betaling oftest skal betales et %-tillæg på grund af øget administration.

 

Du kan også selv bestemme, om du vil betale dine forsikringer via girokort eller Betalingsservice. Ved at tilmelde dine regninger til Betalingsservice sikrer du dig, at forsikringerne automatisk bliver betalt til tiden.

Cykelskadeforsikring

Med en Cykelskadeforsikring er du dækket mod langt de fleste skader, der kan ske med din cykel, herunder kørselsskader ved sammenstød eller styrt, skader på cyklen under transport og pludselig skade. Der er som oftest en selvrisiko forbundet med forsikringen.

Dobbeltforsikret

Dobbeltforsikring opstår, hvis du forsikrer dig selv eller dine ejendele to gange. Et klassisk eksempel på dobbeltforsikring opstår, hvis du både har Elektronikforsikring på din Indboforsikring og samtidig køber en forsikring til din iPhone hos forhandleren.

Gruppelivsforsikring

En Gruppelivsforsikring er en forsikring, der kan give en kontant udbetaling til dig eller dine efterladte, hvis du mister din erhvervsevne, får en kritisk sygdom eller dør.

Husstand

Hvem er omfattet? Alle der er registreret på adressen er omfattet af forsikringer, der dækker hele husstanden. Har du delebørn, som ikke har folkeregisteradresse hos dig, kan du ved nogle forsikringsselskaber få dem anført på policen, så de er dækket, når de er hos dig.

Skadeshistorik

Med skadehistorik menes, hvor mange skader du har anmeldt til dine tidligere forsikringsselskaber.

Særligt begunstigede

Du kan selv vælge, hvem der får pengene fra din Gruppelivsforsikring ved din død. Det gør du ved at begunstige en eller flere personer. Det kaldes særligt begunstiget.