DEL ARTIKLEN

Når du bliver mor for første gang


Livet forandrer sig på alle måder, når du bliver mor. En af de store ting er nok, at du får mere ansvar. Du skal både passe rigtig godt på dig selv, og samtidig vil du sikkert gerne skabe de bedste og mest trygge betingelser for din lille familie.

 

Har du ikke allerede fingeren på pulsen i forhold til dine forsikringer, er en familieforøgelse et rigtig godt tidspunkt. Det er nu, at du for alvor må sætte dig ind i, hvad der er nødvendigt og vigtigt for dig og din familie. Skab dig et overblik her!
Dette skal du vide  

 

 

Når din baby skal forsikres

Har du en Ulykkesforsikring hos Aros Forsikring, så kan dit barn indtil det fylder 2 år være forsikret med en invaliditetssum på kr. 1.000.000, udvidet tandskade samt begravelseshjælp. Det er vigtigt, at du ringer til os, så snart dit barn er født, da dit barn skal have oprettet sin egen police for at få denne unikke dækning. 

 

 

Når dit barn runder 2 år

For at fortsætte dækningen skal du tegne en Børneulykkesforsikring, når dit barn fylder 2 år. Denne forsikring dækker barnet hele døgnet både ude og hjemme frem til, at dit barn fylder 18 år. Derfor er det relevant, at den også dækker varigt mén fra 5%, hvis barnet kommer galt afsted, og det får helbredsmæssige konsekvenser. Sport generelt og farlig sport samt tandlægeudgifter ved ulykke er også dækket.

 

 

 

Når du har brug for ekstra tryghed

Har du brug for at skabe ekstra tryghed omkring dit barn, kan du købe en tilvalgsforsikring – AP Børneforsikring, der giver dig hjælp, når det virkelig gælder. Hvis dit barn får en kritisk sygdom og bliver alvorligt syg, kan du få en udbetaling, der hjælper dig økonomisk i en svær situation. Derudover kan erstatningen ved varigt mén efter en sygdom være et godt økonomisk afsæt for dit barn senere i livet. 

 

Når boligen skal forsikres

Måske overvejer du at flytte din lille familie, måske har du allerede investeret i en ny bolig og denne gang et hus. Også her kan du gardere dig forsikringsmæssigt ved at tegne en Husforsikring, som tager hånd om din nye status som husejer. Du er dækket i tilfælde af brand, vand, hærværk med videre. Der er mulighed for en række tilvalgsforsikringer, som dækker glas, råd, rør eller stikledninger. Derudover kan det afhængig af din konkrete situation være relevant at tegne en Om- og tilbygningsforsikring, hvis du har planer i den retning.

 

Bor du til leje i en lejlighed, så dækker udlejer som udgangspunkt alt det, der vedrører bygningen. I nogle lejekontrakter er det noteret, at lejer selv skal dække for eksempel glas og sanitet. Det betyder, at du som lejer selv skal dække en skade på eksempelvis toilet eller glasplade på et keramisk komfur. Derfor kan du tegne en Glas- og sanitetsforsikring som en tilvalgsforsikring til din Indboforsikring.

 

 

 

Når alle ejendele skal forsikres

Som førstegangsmor bliver der sikkert købt lidt flere møbler, udstyr af forskellig art og andet indbo ind til boligen. Når du tegner en Indboforsikring, får du dækket dine ejendele som eksempelvis møbler og tøj, hvis det bliver stjålet (tyveri eller tricktyveri), bliver beskadiget ved brand, hærværk, skybrud eller skadet som følge af et færdselsuheld. Desuden er der en række tilvalgsforsikringer, som kan være relevante for dig, hvis du eksempelvis har en dyr cykel.

 

Indboforsikringen dækker dit ansvar som privatperson og hjælper dig også, hvis du får brug for hjælp til psykologisk krisehjælp eller retshjælp ved civile retssager. Måske vil du gerne dele billeder af dit barns udvikling på de sociale medier. Hos Aros Forsikring får du med Indboforsikringen ID-Sikring og WEB CLEAN-UP, som hjælper dig, hvis du har fået stjålet din identitet, eller hvis billeder af dit lille barn bliver misbrugt. 

 

Når du skal have en ny bil

Overvejer du at anskaffe dig en ny og måske mere rummelig bil, kan det give mening at tjekke, om din nuværende Bilforsikring fungerer optimalt. Måske har du brug for nogle justeringer i form af nogle tilvalgsdækninger. Et frit værkstedsvalg gennem en Kaskoforsikring kan måske være et plus for dig, fordi din tid måske er blevet mere kostbar.

 

 

 

Centrale spørgsmål & svar


Jeg er gravid - må jeg rejse?

”Du må gerne rejse. Dog ikke de sidste 4 uger inden din termin. Nogle flyselskaber kræver dog en lægeerklæring fra uge 28, så det er en god idé at tjekke reglerne hos det enkelte flyselskab. Du kan overveje at tegne en Årsrejseforsikring for at få dækket udgifter til hjemtransport, hvis der skulle opstå komplikationer.”

 

Jeg har købt brugt babyudstyr. Er det dækket?

”Ja, din forsikring dækker brugt babyudstyr, men erstatter med brugtpriser. Husk altid at gemme kvitteringer for købet.”

 

Er min barnevogn dækket via min Indboforsikring, hvis den står i min opgang eller foran en café?

”Ja, for det sorterer under simpelt tyveri. Men det er selvfølgelig en god ide at være opmærksom på, hvor og hvordan du stiller dine ting.”

 

 

 

 

Hvis du vil vide mere

 

Når børn leger godt og leger vildt, kan det jo munde ud i en skade. For eksempel hjemme hos legekammeraten. Derfor er det relevant, at du har en Børneulykkesforsikring.

Netop leg, som er så uforudsigelig, er også en af de vigtige grunde til, at du skal have en Indboforsikring. Den dækker nemlig både dit og dit barns personlige ansvar.

 Når forsikringsselskabet vurderer, om et barn er erstatningsansvarlig, kigger man på – og sammenligner – barnets handling med, hvordan et barn på samme alder normalt ville have opført sig. Er der ikke overensstemmelse her, bliver barnet erstatningsansvarlig og altså gjort ansvarlig for handlingen. Det kan for eksempel handle om, at barnet har opført sig mere uforsigtigt end det typiske barn.

 

Daginstitutioner og skole:
Dit barn er ikke automatisk forsikret


Siden 2009 har en lov bestemt, at du selv skal forsikre dine børn, når de går i dagpleje, vuggestue, børnehave og skole. Derfor anbefaler man fra det offentliges side, at du selv sørger for en forsikring. Det indebærer, at du tegner en Børneulykkesforsikring, så dit barn er forsikret ved ulykke døgnet rundt.

Desuden er det en fordel, at I som familie har en Indboforsikring, som dækker både forældre og børns personlige ansvar både hjemme og ude – for eksempel i institutionen.

 

 

 

Hurtig, brugbar viden!

 

Dit barn bør have sin egen Børneulykkesforsikring.

Børneulykkesforsikringen dækker dit barn ved ulykker i vuggestue, dagpleje og senere i børnehaven og skolen frem til, at det fylder 18 år.

Sørg for at forsikre dit barn ved kritisk sygdom ved for eksempel at tegne en AP Børneforsikring hos Aros Forsikring.

Familien skal på ferie


Når du skal på ferie til udlandet, skal du være opmærksom på, hvordan du er dækket på din Årsrejseforsikring.

 

LÆS MERE

 

 

Forsikringsordbogen

 

 

Erstatningsansvarlig

Erstatningsansvarlig er den person, som juridisk har erstatningsansvaret og skal betale for en skade, vedkommende har lavet. I nogle tilfælde vil det fremgå af lovgivningen, om du er erstatningsansvarlig, mens det i tilfælde, hvor der ikke er lovgivet, vil være retspraksis, der afgør, om der er et erstatningsansvar.

Glas- og sanitetsforsikring

Forsikring, der blandt andet dækker vinduer, toilet, kogeplader, kumme og håndvaske.

Kundeportal - Mit Aros

En kundeportal kaldes ofte ”Min Side” på dit forsikringsselskabs hjemmeside. Du kan tilgå denne ved hjælp af dit NemID. Her kan du:

  • Kontakte din faste kontaktperson i dit forsikringsselskab
  • Se alle dine policer i et samlet overblik
  • Se hvilke dækninger og selvrisici, du har
  • Anmelde skader
  • Give fuldmagt
  • Rette dine kontaktoplysninger
  • Tilmelde dig nyhedsbrev og markedsføringsmateriale

Kritisk sygdom

Kritiske sygdomme er en fællesbetegnelse for forskellige sygdomme, der bliver dækket af forsikringen. Ved visse kritiske sygdomme dækker forsikringen de mest udbredte sygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme, visse sygdomme i hjernen, sklerose og en række andre kritiske sygdomme. Vær opmærksom på, at der er forskel fra forsikringsselskab til forsikringsselskab på, hvilke sygdomme, der er dækket. Der kan også være forskellige krav til, hvordan diagnosen stilles for den enkelte kritiske sygdom. Tjek derfor dine forsikringsbetingelser eller spørg dine faste kontaktperson ved dit forsikringsselskab.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

LÆS MERE