DEL ARTIKLEN

Din print-ud guide: Få styr på processen ved færdselsuheld


Forhåbentlig har du det aldrig og kommer aldrig til det. Et færdselsuheld. Men lige her er det rigtig godt at være på forkant, så du ved, hvad du skal gøre og i hvilken rækkefølge. Vi klæder dig på i en guide, som du kan printe og smide i handskerummet og finde frem, hvis du en dag bliver involveret i et færdselsuheld, eller er vidne og hjælper i situationen.

 
Din print-ud guide

 

Stands ulykken ved at sikre ulykkesstedet

Påbegynd livreddende førstehjælp ved behov

Tilkald den nødvendige hjælp

Få oplysninger, hvis flere parter er involveret i ulykken

Skaf vidner

Anmeld skaden til din forsikring, hvis du selv er involveret i ulykken

 

Print den her

 

 

Guiden i et overblik

 

 

Skab dig et overblik og tilkald den nødvendige hjælp

 

Er der sket alvorlig personskade eller risikerer bilen at gå i brand?

 

 SÅDAN GØR DU

 • Ring 112 for akut hjælp fra politi, brand- eller redningsmyndighederne
 • Giv førstehjælp

 

Er der kun sket materiel skade?

 

SÅDAN GØR DU

Kontakt politiet på 114:

 • Hvis der er sket materiel skade, der skønnes at være på over 50.000 kr.
 • Hvis modparten har et køretøj, der er udenlandsk indregistreret
 • Hvis der er forvoldt skade på ejendom, som du ikke kender ejeren af
 • Hvis føreren af det skadevoldende køretøj flygter fra stedet uden at give sig til kende (flugtbilist)

 

DETTE KAN DU SELV

Ifølge politiet kan du selv klare mange uheld uden politiets hjælp. Eksempelvis ved:

 • Mindre færdselsuheld uden personskade og parkeringsskader
 • Påkørsel og beskadigelse af vejskilte: Kontakt kommunen
 • Påkørsel af et dyr, der overlever ulykken: Kontakt Dyrenes Vagtcentral på 1812

 

 

Begræns skaden og advar andre trafikanter

 

SÅDAN GØR DU

 • Tænd dit katastrofeblink
 • Opstil din advarselstrekant 50 meter fra bilen på almindelige veje eller 100 meter bag bilen på motorveje

 

 

 

Få oplysninger, hvis flere parter er involveret i ulykken

 

SÅDAN GØR DU

 • Notér hvem modparten er, bilens registreringsnummer og førerens kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og forsikringsselskab)
 • Notér uheldssted og uheldstidspunkt
 • Inden du forlader skadestedet, så husk at tage billeder af køretøjerne og deres placering efter uheldet og inden køretøjerne flyttes (hvis det kan lade sig gøre uden at være til fare for trafikken). Husk også at tage billeder af eventuel skiltning i forhold til ulykkesstedet, da det også er relevant

 

Husk!

Det er forsikringsselskabernes opgave at afgøre, hvem der var skyld i uheldet. Diskuter aldrig skyldsspørgsmålet på selve ulykkesstedet.

 

 

 Skaf vidner

 

SÅDAN GØR DU

 • At placere skylden er afgørende for erstatning, og derfor er vidner vigtige i forsikringsselskabernes udredning af skyldsspørgsmålet
 • Sørg for at få kontakt til samtlige vidner til ulykken og notér deres navne, telefonnumre, mailadresser eller andre kontaktoplysninger

 

 

 

 

Anmeld ulykken til dit forsikringsselskab

 

Har du en Kaskoforsikring hos dit forsikringsselskab, kan du anmelde, hvis du har haft et sammenstød med andre køretøjer eller har påkørt en cyklist eller fodgænger. Hvis ikke skal du læse afsnittet ”Har du ikke en Kaskoforsikring?” senere i denne artikel.

Kan dit køretøj ikke køre, kontakt Autohjælp, Falck, FDM eller hvor du har abonnement, så du kan få bilen fragtet til dit værksted. Du kan få denne hjælp, hvis du har tilkøbt vejhjælp gennem f.eks. Falck eller dit forsikringsselskab.

Du kan enten anmelde din skade gennem dit forsikringsselskabs kundeportal eller via mail. Alternativ kan du ringe til dit forsikringsselskab, hvis du har brug for personlig rådgivning og gode råd til anmeldelsen.

 

 

 

 

SÅDAN GØR DU

Uanset hvordan du anmelder skaden, skal du huske:

 

 • Beskrivelse af forløbet
 • Angiv hvem modparten er. Herunder nummerplade på bilen og førerens kontaktoplysninger
 • Angiv navne, telefonnumre, mailadresser eller andre kontaktoplysninger på eventuelle vidner
 • Send billeder af skadesstedet med køretøjerne og deres placering efter uheldet

 

 

Når du har anmeldt skaden

 

Hvis dit køretøj er involveret i et færdselsuheld, er det altid køretøjets Ansvarsforsikring, der skal betale erstatning for den eventuelle personskade, der er sket. Som ejer af en bil, motorcykel eller knallert er det lovpligtigt at købe en Ansvarsforsikring.

 

Hvis modparten, modpartens passagerer eller modpartens køretøj er kommet til skade, vil dit forsikringsselskab derfor vurdere, om disse har ret til erstatning fra din Ansvarsforsikring.

 

Er dit eget køretøj kommet til skade, så vil du ved dækningsberettiget skade ved nogle forsikringsselskaber – eksempelvis Aros Forsikring – få tilbudt frit værkstedsvalg. Det betyder, at skaden på din bil bliver udbedret på det værksted, du vælger og normalt bruger.

 

Nogle selskaber samarbejder med fordelsværksteder, som de kan henvise dig til. Fordelene ved at bruge et fordelsværksted er, at du ofte får en gratis lånebil, samt at din bil bliver støvsuget og vasket. Vær opmærksom på, at du ofte vil blive opkrævet en egenbetaling i forbindelse med forsikring af lånebilen.

 

3 afklarende spørgsmål

 

Skal du betale en selvrisiko?

”I forbindelse med en Kaskoskade skal du oftest betale en selvrisiko. Hvis du er i tvivl om, hvilken selvrisiko som du har valgt, så står den på din police. Uheld opstår ofte uventet, og måske har du af forskellige grunde ikke råd til at betale din selvrisiko. Hos nogle forsikringsselskaber – eksempelvis Aros Forsikring – kan du vælge at dele betalingen af din selvrisiko op i mindre, månedlige delbetalinger helt uden renter og gebyrer.”

 

Er du eller dine passagerer kommet til skade?

”Føreren af køretøjet kan søge om erstatning fra modpartens Ansvarsforsikring, og det gælder uanset hvem der har ansvaret for sammenstødet.”

 

Har du haft passagerer med i køretøjet?

”Er dine passagerer kommet til skade, kan du minde dem om, at de skal kontakte den ansvarliges forsikringsselskab.”

Har du ikke en Kaskoforsikring?

 

I så fald dækker forsikringsselskabet ikke skaderne på dit køretøj. Derfor skal du selv kontakte modpartens forsikringsselskab, hvis vedkommende har ansvaret for sammenstødet. Det er vigtigt, at du noterer dig modpartens nummerplade, så du let kan finde modpartens forsikringsselskab på www.motorregister.skat.dk.

 

 

Vidste du…

 

…hvis du uforskyldt kommer ud for et færdselsuheld, der giver dig et varigt mén, får du både erstatning fra modpartens Ansvarsforsikring og din egen Ulykkesforsikring. Det kan give dig et vigtigt økonomisk afsæt til din tilværelse efter ulykken.

 

 

 

Forsikringsordbogen

 

Delbetaling af selvrisiko

Hos nogle forsikringsselskaber, for eksempel Aros Forsikring, kan du vælge at dele betalingen af din selvrisiko op i mindre bidder – helt uden renter og gebyrer! Du vælger selv, om du vil betale over 2, 4, 6 eller maks. 8 måneder – så længe raten pr. måned udgør mindst 250 kr.

Dækningsberettiget skade

En skade er dækningsberettiget, hvis skadens omstændigheder opfylder kravene, som de fremgår i forsikringsbetingelserne.

Frit værkstedsvalg

Visse forsikringsselskaber, som for eksempel Aros Forsikring, giver dig frit værkstedsvalg, så du selv kan bestemme, hvilket værksted der skal udbedre din skade. Dermed kan du vælge det lokale værksted, som du føler dig mest tryg ved.

Fordelsværksted

Dit forsikringsselskab samarbejder ofte med et landsdækkende netværk af autoriserede bilværksteder, som leverer høj kvalitet og god kundeservice. De kaldes fordelsværksteder, da du får stillet en lånebil til rådighed, samt at din bil bliver støvsuget og vasket. Vær opmærksom på at værkstedet kan opkræve en egenbetaling på friholdelse af selvrisiko i forbindelse med forsikring af lånebilen. Dette er dog ikke et krav, så det er op til en selv, hvad man ønsker.

Lånebil

Ved en dækningsberettiget skade kan du vælge at få skaden udbedret på et fordelsværksted, som dit forsikringsselskab kan henvise dig til. Fordelene ved at bruge et fordelsværksted er, at du får en erstatningsbil, en såkaldt lånebil, under reparationstiden. Vær opmærksom på, at fordelsværkstedet vil tilbyde dig at kunne friholde dig for selvrisiko på lånebilen, hvis du laver en skade på denne. Dette er dog med en egenbetaling på omkring 100 kr. om dagen.

Modpart

Hvis du kommer ud for et uheld, hvor en anden person også er involveret, så kaldes den anden person modparten. Hvis modparten er skyld i, at du er kommet til skade, kan du kræve erstatning af modpartens forsikring, for eksempel en Ansvarsforsikring på en bil eller indbo.

Police

Din police er dit forsikringsbevis. Du modtager din police ca. 14 dage før din forsikring træder i kraft. Din police er også tilgængelig, når du logger ind på dit forsikringsselskabs kundeportal.

Uheldssted

Her beskrives skadesstedet for uheldet. Har du for eksempel være involveret i et biluheld, så husk at tage billeder af køretøjerne og deres placering efter uheldet og inden køretøjerne flyttes (hvis det kan lade sig gøre uden at være til fare for trafikken). Husk også at tage billeder af eventuel skiltning i forhold til ulykkesstedet, da det også er relevant.

Uheldstidspunkt

Her angives dato og tidspunkt for uheldet.

Vidner

Ved et færdselsuheld er det vigtigt at notere personer, såkaldte vidner, der så ulykken og efterfølgende kan være med til at forklare, hvordan ulykken skete, og hvad vedkommende har set og hørt. Et vidne kan ikke være en person, der var med i bilen. Det skal være et uvildigt vidne, det vil sige, et vidne, der ser uheldet og ikke har relation til det.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

LÆS MERE