DEL ARTIKLEN

Derfor er forsikringer et must for dig


Mange holder sig lidt tilbage, når det handler om at tegne forsikringer, så måske er det også et nyt felt, for dig at skulle navigere rundt i. Få her et hurtigt overblik over, hvad du både kan og skal bruge forsikringer til.

 

Måske har du også hørt om en ven/veninde, der ikke fik tegnet en forsikring i tide og derfor endte i en uoverskuelig situation. Set i det lys handler forsikringer om forebyggelse, hvor du kommer på forkant ved at sikre dig, at du får hjælp og erstatning, hvis uheldet er ude. Du skaber nogle rammer for at passe godt på dig selv og det liv, du holder af.

 
Dette skal du vide

 

En forsikring er en aftale om, at du får hjælp, hvis der opstår en ulykke, hvis du f.eks. oplever indbrud eller kommer ud for andre former for uheldige situationer.

 

Hvis det er muligt at beregne en risiko, er det typisk også muligt at forsikre den. Derfor kan du købe forsikringer, der dækker flere forskellige områder, som alle kan indebære risici. Eksempelvis forhold omkring dig selv, din familie, din bolig, din bil, din hund, dit indbo og dine rejser.

 

Nogle forsikringer er lovpligtige, og det gælder en Ansvarsforsikring, som du skal tegne, hvis du ejer en bil, motorcykel, scooter, knallert, heste, hunde med videre. Her dækker forsikringen de skader eller tab, som du direkte eller indirekte kan komme til at påføre andre. Det kan både være personerne selv, men også deres ejendele eller dyr.


Du kan vælge at have en selvrisiko som en del af din forsikring, og det betyder, at du selv betaler en del af skaden eller tabet. På nogle forsikringer har du selv indflydelse på selvrisikoens størrelse, hvilket påvirker det beløb, du betaler for selve forsikringen. Tommelfingerreglen er, at jo højere selvrisiko, jo lavere pris for din forsikring.


Stol på dig selv:

Brug dit hoved og din mave

 

At tegne en forsikring er en tillidssag, og derfor er det vigtigt, at du både bruger dit gode hoved og din sunde mavefornemmelse og stiller de spørgsmål, som du går med. På den måde adskiller dit valg af forsikringer og forsikringsselskab sig ikke fra de overvejelser, du kan have, når du vælger bank eller pensionsordning.

Derfor har du ofte på samme måde brug for rådgivning og vejledning, så du kan blive klædt på til at vælge den forsikring og dækning, der bedst passer til dig, din situation og livsstil. Der skal være en afstemning imellem det du køber, og det du har brug for, og det kan en behovsafdækning sammen med et forsikringsselskab bidrage til. Dette varierer dog fra selskab til selskab.

 

Hos Aros Forsikring:

Du får en fast kontaktperson, der giver dig en 360 graders behovsafdækning og løbende yder personlig rådgivning for at sikre, at dine forsikringer passer til dine behov.

Hvis du vil vide mere

 
Som du sikkert allerede nu fornemmer, er det afgørende, at du er rigtigt forsikret og er dækket på den måde, som er vigtig for dig. Derfor kan det være smart at kende forskel på en række centrale forsikringer.

 

1. Forsikring af dig kræver, at …

… du tegner en Ulykkesforsikring for at dække dig økonomisk ind med en engangssum, hvis du skulle komme ud for et uheld eller en ulykke og havne i en situation, hvor du bliver helt eller delvist uarbejdsdygtig. Får du varige mén og permanente skader, vil du få dækket mén fra 5 % i de fleste forsikringsselskaber.

En Ulykkesforsikring er personlig, og derfor giver det mening, at din eventuelle partner og dine børn også er forsikret. Du skal være opmærksom på, at du også via din Ulykkesforsikring kan få dækket behandlingsudgifter til fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør eller lignende som følge af ulykken samt tandlægeudgifter, hvis der sker en tandskade i forbindelse med ulykken.

 

 

2. Forsikring af din bolig kræver, at …

… du tegner en Husforsikring, der dækker skader på selve huset og faste installationer. Sidstnævnte handler ofte om brand-, vand, eller kortslutningsskader. Bor du til leje i en lejlighed, så dækker udlejer som udgangspunkt alt det, der vedrører bygningen. I nogle lejekontrakter er det noteret, at lejer selv skal dække for eksempel glas og sanitet. Det betyder, at du som lejer selv skal dække en skade på eksempelvis toilet eller glaspladen på et keramiske komfur. Derfor kan du tegne en Glas- og sanitetsforsikring som en tilvalgsforsikring til din Indboforsikring.

 

 

3. Forsikring af dine ejendele kræver, at …

… du tegner en Indboforsikring for at være dækket ind, hvis dine og de andre familiemedlemmer i husstandens ejendele – som eksempelvis møbler, lamper, tøj, tasker – bliver stjålet ved tyveri eller tricktyveri. Indboforsikringen dækker også, hvis dine ejendele  bliver beskadiget ved brand, hærværk, skybrud eller ved et færdselsuheld. Nogle ejendele bliver ikke dækket udenfor hjemmet, det gælder for eksempel smykker.

Indboforsikringen dækker også det ansvar, du og din familie har som privatperson, hvis du eller dit barn ved uheld forvolder skade på andre personer eller ting.

 

 

4. Forsikring af din online identitet kræver, at …

… du har ID-Sikring og WEB CLEAN-UP, som hjælper dig, hvis du får stjålet din identitet, eller hvis dit barn oplever chikanerende adfærd på nettet. Ved nogle forsikringsselskaber er denne dækning en del af deres Indboforsikring, men det gælder ikke alle selskaber.

 

 

5. Forsikring af din bil/elbil kræver, at …

… du tegner en Bil- eller Elbilforsikring, der består af en Ansvarsforsikring og en Kaskoforsikring. Ansvarsforsikringen er lovpligtig og dækker den skade, som du forvolder med bilen, på andre personer eller deres ejendele. Kaskoforsikringen er derimod en frivillig tilvalgsforsikring og dækker skader på din egen bil ved færdselsuheld og brand. Den dækker også, hvis du får stjålet din bil. På Kaskoforsikringen er der en selvrisiko på minimum 1.500 kr.

 

 

 

 

For dig, der vil i dybden

 

Når du køber en forsikring, så bliver du betegnet som forsikringstager, som dækker over, at du har indgået en forsikringsaftale for dig selv eller andre. Du betaler en aftalt pris for en forsikring, og prisen kaldes en forsikringspræmie.


Du køber din forsikring hos et forsikringsselskab, som forpligter sig til at betale erstatning med udgangspunkt i de vilkår, der er beskrevet i forsikringsbetingelserne. Forsikringsvilkår er væsentlige at sætte sig ind i, fordi du her kan læse om både dine og forsikringsselskabets rettigheder og pligter. Betingelserne her er bindende.


Aftalen mellem dig (som forsikringstager) og forsikringsselskabet kaldes en forsikringspolice. Den indeholder en beskrivelse af, hvad der er dækket af forsikringen.


En enkelt forsikringspolice kan dække risici i forskellige kategorier. For eksempel en Bilforsikring vil typisk dække både ejendomsrisiko (tyveri eller skader på køretøjet) og ansvarsrisikoen (de juridiske krav som følge af en trafikulykke). En Indboforsikring omfatter typisk dækning for skader på hjemmets indbo og forsikringstagerens og familiemedlemmernes personlige ansvar.

Vidste du, at …

… der er 5 lovpligtige forsikringer i Danmark?


Det omfatter disse:

 

  • Ansvarsforsikring til hund eller hest.
  • Ansvarsforsikring til bil, elbil, motorcykel, scooter eller knallert.
  • Ansvarsforsikring til speedbåd, vandscooter eller jetski.
  • Kaskoforsikring til motorkøretøj, hvis du har lånt penge til finansieringen.
  • Brandforsikring til din ejerbolig, hvis du har lån i huset.

 

Disse forsikringer er lovpligtige, fordi du skal være i stand til at betale erstatning, hvis du har ansvaret for, at andre er kommet til skade i trafikken. Dette ansvar gælder også, hvis eksempelvis din hund bliver skyld i et færdselsuheld. Du skal også kunne tilbagebetale lånet, hvis dit hus brænder ned.

 

 

  

 

 

GUIDE

 

Sådan får du styr på dine forsikringer

Forsikring koster penge, og derfor kan der være store prisforskelle på de enkelte forsikringer, som du selvfølgelig vil være optaget af. Bag prisen ligger der ofte nogle faktorer, som kan forklare forskellene. Det kan handle om selvrisikoen eller vilkårene for, hvornår og hvordan du kan få udbetalt forsikringen. Gå derfor lidt kritisk til værks eller spørg dig til råds.

Sørg for at få lavet en reel afdækning af dine behov, så du får et overblik over, hvilke forsikringer, der passer bedst til dig og din livsstil.

Vær bevidst om, hvad du vælger til, og hvad du vælger fra. På den måde lukker du ikke øjnene for eventuelle risici, der er forbundet med dine valg.

Tjek altid, at policerne svarer til det aftalte.

Forsøg at holde dig orienteret om nye tiltag og muligheder ved eksempelvis at tilmelde dig nyhedsbreve hos dit forsikringsselskab.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

LÆS MERE

 

 

Forsikringsordbogen

 

 

Ansvarsforsikring

En Ansvarsforsikring dækker, hvis du kommer til at lave skade på andre eller deres ejendele. En Ansvarsforsikring er lovpligtig til bil, hund, motorcykel og knallert.

Behovsafdækning

Vi har brug for forsikringer hele livet, men der sker løbende forandringer i vores liv. Når du får forsikringsrådgivning, er det derfor vigtigt, at du får en grundig behovsafdækning, der dækker din familie og jeres boligformer, beskæftigelse, transportformer og interesser, samt dine forventninger til forsikringsselskabets service og skadebehandling.

Dækning

Ordet dækning er en betegnelse for, at du er forsikret. Det betyder, at din risiko for skade bliver dækket af dit forsikringsselskab.

Forsikringstager

Den person, der underskriver og dermed køber forsikringen. Dækker forsikringen også husstanden, vil alle med fast bopæl på husstanden betegnes som medforsikrede.

ID-Sikring

ID-Sikring er en forsikring, der hjælper dig med at forebygge, opdage og begrænse konsekvenserne og eventuelle økonomiske tab som følge af identitetstyveri. Denne består bl.a. af rådgivning til forebyggelse, opdagelse og begrænsning af identitetstyveri, samt juridisk bistand til afvisning af uberettigede pengekrav og betalingsanmærkninger som følge af identitetstyveri.

Lovpligtig

En lovpligtig forsikring er en forsikring, som du jævnfør den danske lov, er forpligtet til at tegne.

Police

Din police er dit forsikringsbevis. Du modtager din police ca. 14 dage før din forsikring træder i kraft og får den tilsendt med post eller via e-Boks. Din police er også tilgængelig, når du logger ind på dit forsikringsselskabs kundeportal.

Selvrisiko

Det beløb, du som kunde selv skal betale for at benytte dig af en forsikring ved en skade. Selvrisikoens beløb varierer fra forsikring til forsikring, og kan ved visse forsikringer reguleres af dig som kunde. Du kan se dine selvrisici på din police.

Varigt mén

Hvis du skulle komme ud for et uheld eller en ulykke og havne i en situation, hvor du bliver helt eller delvist invalid/uarbejdsdygtig, kan du risikere at få varigt mén og permanente skader. Hvis du mister det yderste led af langefingeren, svarer det til et varigt mén på 5%. Går det derimod mere galt, og du mister tommel- og pegefingeren er der tale om et varigt mén på over 30%, hvilket betyder, at forsikringssummen fordobles (fra 30% varigt mén).

 

Méngraden kan som regel først afgøres, når din helbredsmæssige tilstand er stabil og varig – ofte ca. et år efter ulykken. Det betyder, at tilstanden ikke kan forventes bedret, hverken af sig selv eller ved behandling. Mengraden fastlægges på baggrund af beskrivelser i lægejournaler og vha. undersøgelsesresultater og tager udgangspunkt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel.

WEB CLEAN-UP

Med WEB CLEAN-UP får du adgang til forebyggende rådgivning, assistance til fjernelse af uønsket online-materiale og mulighed for at lade os varetage sletteprocessen. Via Aros Indboforsikring får du automatisk WEB CLEAN-UP:

 

  • Vi hjælper dig med at forebygge IT-svindel
  • Vi assisterer dig i at fjerne og rydde op i uønskede, krænkende billeder og videoer eller falske profiler på sociale medier
  • Vi begrænser i omfanget af misbrug ved at rådgive dig – eller overtage og direkte føre kontakten med personer, der kan løse problemet
  • Vi forhindrer og begrænser omfanget af mobning og krænkende kommentarer. Dette kan gøres ved at gå ind og fjerne chikanerende materiale eller falske brugerkonti, der udgiver sig for at være dig eller dit barn
  • Du får rådgivning om, hvordan online mobning bedst muligt bliver forebygget eller modarbejdet.

Forsikringspræmie

Din forsikringspræmie er det beløb, som du skal betale til dit forsikringsselskab for at få dækning for den aftalte risiko.

Forsikringsaftale

En forsikring er en aftale mellem dig som forsikringstager (kunde) og dit selskab, hvor du som kunde køber et løfte om erstatning af et økonomiske tab i forbindelse med en skade. Du betaler en forsikringspræmie til dit forsikringsselskab, som til gengæld forpligter sig til at betale erstatning, ud fra fastlagte forsikringsbetingelser, hvis skaden sker. Aftalen mellem dig som forsikringstager og forsikringsselskabet kaldes en forsikringspolice, der beskriver, hvad der er dækket af forsikringen.

Du finder dine policer på dit forsikringsselskabs kundeportal.