DEL ARTIKLEN

Tag hånd om dit fristed: Sådan dækker din Sommerhusforsikring


Et sommerhus er på mange måder noget helt andet end din primære bolig, fordi den ofte danner rammen for din ferie og fritid. Men på nogle måder er der ikke så stor forskel. I begge boliger giver det nemlig mening at tænke forsikringer ind. Formålet er, at du bedst muligt garderer dig med skader på både hus og indbo. Det kan du gøre ved at tegne en Sommerhusforsikring, der også i nogle selskaber kaldes en Fritidshusforsikring.

 
Dette skal du vide

 

Du kan i markedet finde udvidede Sommerhusforsikringer, der både tager højde for de problemstillinger, der kan opstå for dig som sommerhusejer og giver dig mulighed for en skræddersyet løsning med tilvalgsforsikringer, som passer til dine behov.

 

Hvis du vælger en udvidet Sommerhusforsikring fra for eksempel Aros Forsikring, så dækker den både dit sommerhus og dit faste indbo, så du ikke skal være bekymret, hvis uheldet er ude. Du kan også finde en Sommerhusforsikring, der alene dækker bygningen. Her kan du så tilvælge en Indboforsikring, der dækker indboet i dit sommerhus.

 

 

 

  

Har du et kolonihavehus, så vil du ved de fleste forsikringsselskaber blive forsikret via en Sommerhusforsikring eller Fritidshusforsikring, hvor du kan få tilbudt udvalgte dækninger.

 

Obs!

Har du udhuse/garager ved dit sommerhus eller kolonihavehus, så bliver de også dækket under Sommerhusforsikringen, når antal m2 på bygningen er noteret på policen. Så husk at oplyse dette til dit forsikringsselskab.

 

 

 

Dette dækker en udvidet Sommerhusforsikring

 

 

  • Skader på sommerhuset, som følge af brand, storm, hærværk, snetryk og oversvømmelse.
  • Kortslutning og andre elskader på for eksempel fejlstrømsrelæet (HFI eller HPFI), varmepumper, varmebeholdere og solcelleanlæg.
  • Sumløs dækning ved skade af dit faste indbo.
  • Simpelt tyveri af udstyr, der står udenfor rundt om sommerhuset såsom havemøbler, redskaber og småbåde.
  • Skader på glas og sanitet, som for eksempel brud på vindue, glaskeramisk kogeplade eller toilet.
  • Dækker huslejetab og kompensation for egen ferie, hvis en skade er så omfattende, at fritidshuset ikke kan benyttes.
  • Husejeransvar, hvis du som ejer bliver gjort erstatningsansvarlig. Eksempelvis hvis et træ fra din grund vælter ind over naboens sommerhus.
  • Retshjælpsforsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet. Det kan for eksempel være sager, som vedrører køb og salg af sommerhuset eller nabostridigheder.

 

Ekstra info!

 

Det er godt at vide, at ikke alle Sommerhusforsikringer indeholder en sumløs Indboforsikring. Derfor må du hos nogle selskaber være nødt til at tegne den som en separat Indboforsikring med en øvre sum. Her skal du derfor sikre dig, at du har den dækning for dine værdier, som du ønsker dig. Er du i tvivl, kan du altid kontakte dit forsikringsselskab.

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

LÆS MERE

 

 

Alt det du elsker at bruge udenfor

Ved du, hvordan du er forsikret?

 

Nogle Sommerhusforsikringer, som for eksempel fra Aros Forsikring, dækker cykler, som du fast har i sommerhuset. Under forudsætning af, at det er tegnet på policen og med et max beløb på eksempelvis kr. 15.000.

 

Har du cyklen med hjemmefra, så er den dækket, hvis du har tegnet en Cykel- eller Cykelskadeforsikring som tilvalgsforsikring til din Indboforsikring. Nogle forsikringsselskaber dækker også cyklen direkte gennem Indboforsikringen. Tjek op med dit forsikringsselskab, hvordan det forholder sig for dig.

 

Havesæt, grillen, haveparasoller og lignende møblement på sommerhusets terrasse er dækket af Sommerhusforsikringen.

 

Tager du kajak, SUP board og lignende udstyr med i sommerhuset og bringer det retur til din bolig, er de omfattet af din normale Indboforsikring.


 

Vidste du…

 

… hvis du er på vej på pension og ønsker at bruge sommerhuset som helårsbolig, skal du ændre Sommerhusforsikringen til en Husforsikring.

 

 

 

Få et overblik over 8 tilvalgsforsikringer

 

Måske har du brug for at dække dig ekstra ind og tegne nogle tilvalgsforsikringer, der dækker helt specifikke skader. Dan dig lynhurtigt et overblik lige her:

 

Lejerskader

Dækker pludselige skade, tyveri eller hærværk begået under udlejning af sommerhuset, og derfor er den smart at tegne, hvis du lejer dit sommerhus ud.

 

 

Forsikring mod råd

Dækker skader, der skyldes råd, og derfor er den relevant, hvis dit sommerhus er lavet af træ.

 

 

 

  

Svamp og insekt

Dækker udgifter til reparation af bygningsskade, som er opstået på baggrund af insekter og svampe, der er trænedbrydende.

 

 

Skjulte rør, kabler og stikledninger

Dække skader, der er opstået i kølvandet på utætheder i bygningens skjulte rørinstallationer og kabler. Plus utætheder i stikledningerne i jorden.

 

 

Ombygning

Dækker byggeprojekt som for eksempel et nyt køkken, badeværelse, anneks eller tilbygning. Den dækker skade på selve byggeriet og materialer, skade på eksisterende bygninger og bygningsdele plus dit bygherreansvar, hvis du forvolder skade på andre personer eller deres ting i forbindelse med om- eller tilbygningsarbejdet. Denne forsikring skal tilkøbes som en selvstændig police til din Sommerhusforsikring.

 

 

Plus-forsikring

Dækker blandt andet kosmetiske forskelle på fliser, klinker, sanitet og glas ved dækningsberettiget skade og udvidet vandskade som følge af nedbør, der trænger ind i fritidshuset. Den er især relevant om for- og efteråret, hvor det regner meget, og grundvandet står højt.

 

 

Elektronik

Dækker funktionsfejl og pludselig skade på alle elektriske apparater og hårde hvidevarer i sommerhuset.

 

 

Pludselig skade

Dækker dine ting i fritidshuset ved skader, der opstår pludseligt.

 

 

5 tjekkede vaner udenfor sæsonen

 

Anskaf en tyverialarm

Er du på vej hjem fra ferie i sommerhuset, er det smart at være opmærksom på, hvordan du bedste muligt kan beskytte boligen mod indbrud. Måske har du valgt at have en tyverialarm tilknyttet et lokalt alarmselskab. I så fald kan du ofte få rabat på Sommerhusforsikringen. Undersøg det hos dit forsikringsselskab.

 

Beslut, om sommerhuset skal bruges hele året rundt

Har du taget stilling til, om du vil bruge sommerhuset hele året, eller om du tjekker ud om efteråret og tjekker ind om foråret. Springer du vinteren over, er det en god idé at lukke det ned for at undgå skader.

 

Tøm rør for vand, hvis du lukker ned

Hvis du lukker sommerhuset ned, skal du først og fremmest tænke på at få tømt anlægget for vand. På den måde forebygger du frostsprængninger i rørene. Helt konkret skal du lukke for vandet ved hovedhanen og lade alle vandhaner i huset stå åbne. Hæld eventuelt også frostvæske i afløbene, hvis du er usikker på, om de er helt tømte for vand.

 

Pak værdier væk, hvis du lukker ned

Måske har du både havemøbler og redskaber stående udenfor huset og forskellige steder i haven. Når du lukker ned for vinteren, er det godt at pakke det hele væk og opbevare det aflåst og på den måde sikre dig bedst muligt mod tyveri. Har du indbo af høj værdi i huset, kan du jo overveje, om det skal med hjem i vinterhalvåret. Alternativt kan du sørge for, at det ikke er synligt udefra.

 

Hold huset varmt

Sørg for, at der er varme i sommerhuset for at undgå frostsprængte rør. Gå som udgangspunkt efter at have en minimumstemperatur på 10-12 grader.

 

Forsikringsordbogen

 

Sumløs Indboforsikring

En sumløs Indboforsikring har ikke noget maksimum for den samlede værdi af dit indbo. Dermed skal du ikke tænke over din forsikringssum, hvis dit liv ændrer sig, og du får flere eller færre værdier i dit hjem. Du slipper altså for besværet med at opgøre værdien af dit samlede indbo rum for rum. Dog skal du informere dit forsikringsselskab, hvis du har enkeltgenstande på en værdi over 40.000 kr., for eksempel designermøbler eller dyre malerier. Hvis du ikke har en sumløs Indboforsikring, så husk at vurdere om din forsikringssum svarer til dit samlede indbo, så du undgår at være under- eller overforsikret.

Police

Din police er dit forsikringsbevis. Du modtager din police ca. 14 dage før din forsikring træder i kraft og får den tilsendt med post eller via e-Boks. 

Retshjælpsforsikring

Forsikringen dækker udgifter ved visse private retssager. Dette kunne eksempelvis være ved uenigheder med naboen om skel ved matrikler.