DEL ARTIKLEN

Sådan tager du bedst hånd om dig selv


Det er lidt ligesom med iltmasken i flyet. Du skal først og fremmest have styr på, hvordan du passer bedst muligt på dig selv. Du ved det godt. For ellers er du ikke i stand til at tage dig af andre. Heller ikke din familie.

 

Når det handler om forsikringer, giver det mening, at du tænker på dig selv først. For ved at sikre dig selv, dit liv og helbred, øger du muligheden for fortsat at kunne tage dig af andre på den måde, som måske er vigtig for dig.

 
Dette skal du vide

 

Når du tegner en Ulykkesforsikring, sørger du for, at du er dækket ind, hvis du eksempelvis kører galt eller snubler og falder, så du kommer til skade. Eller måske har du et styrt på din cykel og får varigt mén. Du kommer med andre ord ud for en situation eller en ulykke, som giver dig en skade for eksempel hjernerystelse, sportsskade eller brud på arme og/eller ben.

Ulykkesforsikringen dækker også, hvis du efter en ulykke har brug for behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og akupunktør. Kommer du så alvorligt til skade, at du får et varigt mén (på mindst 5%), får du en erstatning, som kan hjælpe dig videre økonomisk. En ulykke kan være en chokerende oplevelse og derfor kan du også få tilbudt psykologisk krisehjælp gennem din Ulykkesforsikring.
Du er også dækket ind i forhold til sportsskader eller tandlægeudgifter i forbindelse med en ulykke. Nogle forsikringsselskaber, som eksempelvis Aros Forsikring, dækker også farlig sport som en del af deres Ulykkesforsikring. Undtaget er - ulykker sket i forbindelse med bjergbestigning, professionel sport, deltagelse i motocrossløb eller hvis du er kommet ud for en ulykke i et område, som Udenrigsministeriet har frarådet, at man rejser til.


Vil du vide mere?

 

 

Der findes både en Heltids- eller Fritidsulykkesforsikring, og det giver derfor mening, at du sætter dig ind i forskellen på, hvad den ene og den anden type koster og ikke mindst dækker.

En Fritidsulykkesforsikring dækker kun i din fritid. Det betyder, at du vil være dækket ind via din arbejdsgiver, hvis du kommer ud for en ulykke i arbejdstiden.

En Heltidsulykkesforsikring dækker dig 24/7, uanset hvor du befinder dig. Kommer du ud for en ulykke, skal du ikke bevise, om den er sket i arbejdstiden eller i fritiden.

Et scenarie kunne være, at du sidder i bilen på vej til jobbet og bliver involveret i et uheld. Her dækker din Heltidsulykkesforsikring under alle omstændigheder, og hvis din arbejdsgivers Arbejdsskadeforsikring også dækker, vil du faktisk i denne situation få erstatning fra begge forsikringer.

 

 

For dig, der vil i dybden

 

Det er et krav, at der en årsagssammenhæng mellem ulykke og skade, når du skal have dækning for den ulykke, som du eventuelt har været ude for.

Det betyder, at forsikringsselskabet vurderer, om den pågældende ulykke i sig selv kan forklare og være årsag til den skade, som du har fået. Hvis ikke, vil du i de fleste tilfælde ikke kunne få dækning for din ulykke via Ulykkesforsikringen. Et eksempel på det kan være en skade eller overbelastning, som er bygget op over længere tid og dermed ikke pludselig sker. Her vil der altså ikke være en årsagssammenhæng.

Kommer du ud for en pludselig ulykke, som giver dig varigt mén, vil du være dækket af din Ulykkesforsikring i både ind- og udland. Du vil her modtage et skattefrit engangsbeløb.

 

Se denne situation for dig!

Du er hoppet i løbeskoene, og pludselig snubler du og vrider knæet, så menisken bliver beskadiget. Du får et varigt mén. Du får udarbejdet en lægeerklæring efter endt behandling, og det viser sig, at du har en méngrad på 8%. Det betyder, at hvis du har en dækningssum på din Ulykkesforsikring på kr. 1.500.000, får du udbetalt kr. 120.000. Hvis du har en méngrad på 30% eller derover, får du dobbelterstatning.

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

LÆS MERE

 

 

Pas ekstra godt på dig selv

 

Vær lidt på forkant

 

Nyt job eller ny og spændende hobby betyder nok ikke, at du som det første har dit forsikringsselskab i tankerne. Men det kan faktisk give mening, at du lige tjekker, om din Ulykkesforsikring skal rettes til, så du hele tiden sørger for, at du er sikret bedst muligt.

Er du så uheldig at komme til skade i et trafikuheld, skal du huske at anmelde din personskade hos modpartens Ansvarsforsikring. Den dækker for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne samt varigt mén. Du kan derfor få udbetaling fra begge forsikringer for varigt mén, idet din egen Ulykkesforsikring også dækker erstatning for varigt mén samt udgifter til for eksempel fysioterapi eller kiropraktor. Din Ansvarsforsikring dækker svie og smerter, tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. Er skaden arbejdsrelateret, skal du huske at melde skaden til Arbejdsskadeforsikringen.

Til gengæld betyder din alder ingenting, når det handler om dine forsikringer. Din Ulykkesforsikring skal hverken gentegnes eller ændres på grund af skærpede vilkår.

 

Du får de samme summer udbetalt, hvis der skulle ske dig noget, uanset hvor gammel du er.


Dit barn eller dine børn kan med fordel have deres egen Børneulykkesforsikring, så de er dækket hele vejen fra vuggestue, børnehave, skole, efterskole og frem til en eventuel studentereksamen. 

Vidste du, at …

… mange danske seniorer kommer slemt til skade i trafikken?


Statistik fra Sikkertrafik viser, at 73% af dræbte eller alvorligt tilskadekomne cyklister i alderen 60+ ikke bar cykelhjelm, da ulykken skete. Derfor giver det måske god mening at gøre op med sig selv, om hjelmen fremover skal på, når du hopper på cyklen.

 

 

 

Forsikringsordbogen

 

Arbejdsskadeforsikring

En Arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring, der skal sikre alle ansatte eller deres efterladte erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes deres arbejde eller arbejdsforhold.

Erstatning

Erstatningssummen er det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Farlig sport

Nogle Ulykkesforsikring dækker alverdens former for sport – også de mere risikable. Ved Aros Forsikring er der faktisk kun tre typer sport, der ikke dækkes: professionel sport, bjergbestigning/bjergklatring og motorcrossløb/kørsel på godkendt bane.

Det gælder dog ikke alle forsikringsselskaber, så husk at spørge ind til din dækning ved din assurandør, så du er sikker på, at du er dækket, hvis du for eksempel rafter på ferien eller kører mountainbike.

 

Heltids- eller Fritidsulykkesforsikring

En Heltidsulykkesforsikring dækker dig hele døgnet. Prisen beregnes ud fra dit erhverv, og derfor er det altid vigtigt at informere dit forsikringsselskab, hvis du skifter job. Såfremt du er indtegnet forkert på din ulykkesforsikring, kan der ved en erstatningsudbetaling blive lavet en forholdsmæssig erstatning, idet du ikke har betalt den korrekte præmie. Hvis du kommer ud for en ulykke på din arbejdsplads, og skaden medfører dig varigt mén, vil du få erstatning fra både din egen Heltidsulykkesforsikring og fra arbejdsgiverens Arbejdsskadeforsikring.

Du skal tegne en Heltidsulykkesforsikring, hvis du er studerende, hjemmegående eller pensionist.

 

En Fritidsulykkesforsikring dækker i fritiden. Hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid, eksempelvis når du dyrker sport eller er aktiv i haven, kan du få erstatning fra din Fritidsulykkesforsikring.

Modparten

Hvis du kommer ud for et uheld, hvor en anden person også er involveret, så kaldes den anden person modparten. Hvis modparten er skyld i, at du er kommet til skade, kan du kræve erstatning af modpartens forsikring, for eksempel en Ansvarsforsikring på en bil eller indbo.

 

Psykologisk krisehjælp

I nogle forsikringsselskaber, som for eksempel Aros Forsikring, behandles psykiske skader på lige fod med fysiske skader. Hvis du kommer ud for en ulykke, så er det ikke unormalt at føle sig traumatiseret. Ulykken kan godt sætte sig som en psykisk ballast, som i sidste ende kan slide hårdt på din psyke. Mange tilsidesætter desværre de psykiske skader, hvilket kun gør ondt værre.

 

Aros Forsikring tilbyder dig derfor kyndig psykologisk krisehjælp i op til 10 timer, som en del af din Aros Ulykkesforsikring. Den kan hjælpe dig videre og sikre, at du får en behandling, der både anerkender og tilser de psykiske, såvel som de fysiske, skader. Det er dog ikke alle selskaber, der tilbyder det. Spørg derfor din faste kontaktperson i dit forsikringsselskab om, hvad de tilbyder.

Méngrad

Méngraden er den procent invaliditet, som en skade bliver vurderet til. Méngraden fastsættes af en læge ca. et år efter, skaden er sket. Herefter udbetales der procentmæssigt i forhold til invaliditetssummen. Har du eksempelvis en invaliditetssum på 1 million, og får en skade med en méngrad på 5%, så får du udbetalt 50.000 kr.

Årsagssammenhæng

Årsagssammenhæng betyder, at en skade er direkte forårsaget af en ulykke, og der ikke er andre forhold (for eksempel slid), der er årsag til dit krav. Forsikringsselskabet vil typisk kræve dokumentation fra en læge på, at symptomerne er opstået umiddelbart efter skaden (strakssymptomer).

Svie og smerte

Har du været involveret i en trafikulykke, så kan du modtage svie og smerte fra modpartens Ansvarsforsikring. Det er en kompensation, der kan gives til dig som skadelidte, når du er sygemeldt ovenpå en ulykke.