DEL ARTIKLEN

Hvis du bor i LEJLIGHED: 8 forebyggende strategier


Stil dig ude på gaden, og sæt dig i tyvens sted. Hvor og hvordan er det lettest at komme ind i ejendommen, hvad kan friste i forhold til at bryde ind i netop din lejlighed? Brug dine overvejelser til at gøre det svært for indbrudstyven.
Gode råd

 

Lav aftaler med naboerne om at være lidt kritisk i forhold til, hvem I hver især lukker ind. Dørtelefonen er jeres sikkerhed for, at ingen uvedkommende får direkte adgang til ejendommen og indirekte til jeres lejligheder.

 

Sæt udendørsbelysning med tænd/sluk-føler op, hvis der er en port i ejendommen ind til gården eller andet fællesareal. Det afskrækker nemlig indbrudstyve. Når udendørslyset tænder, virker ejendommen beboet, og det virker forebyggende. Derudover giver funktionen også dine naboer bedre mulighed for at opdage et eventuelt indbrud i tide.

 

Anskaf dig en tyverialarm, fordi den forebygger indbrud i din lejlighed. Når du installerer en tyverialarm, skal du tage stilling til, om det skal være en lokal alarm eller en alarm, der er tilsluttet en vagtcentral. En tyverialarm giver ofte rabat på din Indboforsikring.

 

Husk at sikre alle dine yderdøre og gerne med flere låse. Det gælder også køkkendør til bagtrappe og døre til eventuelle altaner.

 

Vær særlig opmærksom på værdigenstande, hvis du bor i stueplan. Placér dem helst andre steder end i vindueskarme.

 

Forebyg også ved at tænde lys. En mørk lejlighed er et sikkert tegn på, at der ikke er nogen hjemme. Lad derfor et par lamper stå tændt, måske også radioen, når du forlader lejligheden, så den virker beboet. Tilslut eventuelt et tænd/sluk-ur.

 

Kælder- og loftrum er ofte udsatte, og derfor skal du/I være opmærksom på, at rummene er aflåste med beslag og hængelåse på dørene af en kraftig type, der er svære at bryde op.

 

Er der kældervinduer, skal du/I sørge for at sikre dem med jernstænger, trådnet, gitre eller fladjern.

 

3 undtagelser, som er værd at huske, når du bor i lejlighed

 

Gamle designermøbler, designerlamper, spiritus, pelse eller mobiltelefoner defineres som særligt indbo og er ikke dækket af Indboforsikringen, hvis du opbevarer dem på lofts- eller i kælderrum. Dette gælder også, selvom rummene er aflåst.


Har du en barnevogn stående i opgangen, så er denne dækket af din Indboforsikring, da den betegnes som almindeligt indbo.


Har du en cykel stående i opgangen eller i cykelkælderen, så er den oftest kun dækket, hvis du har en Cykelforsikring.